Vrijwilligerswerk is vrijwillig doch niet vrijblijvend. Een gemeente heeft in een werkproces een controle en handhaving dagelijks. Hierin is regelmatig het iedere uitkeringsgerechtigde ons participatieplan ondertekent, waarin wordt vastgelegd welk vrijwilligerswerk deze of ze zal doen en wegens hoeveel uur per week. Verder dien de uitkeringsgerecht… Read More